Pigmenter 

Pigmenter er et tørstof udvundet af anorganiske eller organiske stoffer, der er helt eller delvis uopløselige i vandige eller olieholdige bindemidler.

Når pigmentet blandes med en binder, vil farven enten tørre op til en glansagtig finish og være mere transparent, mens farver der tolererer et højere pigmentindhold tørrer til en mere uigennemsigtig mat finish.

Pigmenter opdeles i naturlige organiske pigmenter og syntetiske organiske pigmenter.