ADDITIVER OG MEDIER

Du kan ændre dine farvers egenskaber ved at tilsætte forskellige additiver og medier til farven. 

Medier kontrollerer transparens, viskositet og overfladeglans, hvorimod additiver (tilsætningsmidler) kontrollerer malingens funktionelle egenskaber. 

Akryl

Olie

Akvarel